Йерархията в кошера и ролята на всяка пчела
февруари 24, 2021/Публикации
  • By Пчеларска биоферма V&D
  • 2 224
  • 0

Пчелната майка (пчела кралица)

В пчелното семейство основният фактор е пчела майка, която при оплождане снася както оплодени, така и неоплодени яйца. От оплодените се излюпват пчели работнички, а от другия вид – търтеите. Тя също така може да снесе яйца, от които другите пчели да произведат други майки, така наречените маточници. След оплождането на майката, завръщайки се в кошера, пчелите я почистват от нейният брачен полет, като премахват част от мъжкия полов орган (шлейф), след което майката остава в кошера около 10 дни, в които узрява и започва да снася. Тя излиза по няколко пъти и се опложда с няколко търтея. На последния търтей тя захваща и откъсва половия орган, което е знак, че се е оплодила, когато се върне в кошера. Това още се прави и за да може да се задържи семенната течност на всички търтеи в нея и да не изтече. 

Майката лети възможно най-високо и най-силно, като така “тества” и избира възможно най-силните и качествени търтеи, за да може да се запазят най-добрите гени. Излитайки, тя отделя феромон, с който привлича търтеите и заради това след нея тръгват десетки търтеи. Това се нарича брачен полет, който протича високо над кошера. Оплождането става в търтееви фонове. 

\

По време на процеса на оплождане, пчелното семейство трепне в очакване на нейното завръщане, като изразяват това с определени движения, звуци и поведение. Кошерът е в процес на леко дестабилизиране, защото майката отсъства, но йерархията в семейството се запазва, като определени пчели се грижат за отглеждането на малките ларви (бебета), изграждането на кошера (питите, строителните рамки), водоснабдяването на кошера, терморегулацията на кошера, разузнаването за определената медонос и паша в района и опазването на входа се извършва от различни пчели, с което се показва тази последователност и йерархия в семейството. За всяка една от тези дейности се грижи определена пчела. 

Охранителите на кошера

Между 10 и 15 пчели охраняват денонощно входа. Когато кацне пчела, те я карат да отдели определена миризма, с което да докаже, че е от този кошер. Ако не успее да докаже, че е от кошера, тя бива агресивно нападната и прогонена. Когато нарушителят е от по-висок ранг (стършели, оси и други), тогава част от пчелите охранителки сигнализират вътре в семейството с определени звуци и движения и отделят определена миризма на пчелна отрова, за да покажат, че нарушителят е голям. И така за няколко секунди на входа излизат от стотици до няколко хиляди пчели в защита.

Ако случайно зимата попадне някакъв нарушител в кошера, пчелите охраняващи входа, съвместно с пчелите, които чистят кошера (т. нар. чистачки) замазват и изолират вредителя с пчелен прополис, за да не нарушава спокойствието и хигиената в кошера. Може да се каже, че все едно го мумифицират. 

Пчела строител 

Междувременно, докато охранителите пазят кошера от нападатели, вътре в семейството съществуват пчели, които се грижат за изграждането на восъчните пити (килийките, в които те живеят и се снасят яйца). Същевременно се грижат за пукнатини в кошера и ги замазват, за да може кошера да е здрав,  да има добър топлообмен и вентилация. Тези пчели строители изграждат до висока прецизност пчелните пити. С точен размер изграждат своите шестоъгълни килийки, като първо ги оформят като кръгчета, а после хексагони, за да оптимизират формата. Изчисляват дължината и ширината на килиите, за да може да са добре направени. Те следят и за топлообмена, влажността и терморегулацията в кошера. Ако от някъде става течение, те преценяват какви промени да направят, за да го изолират. 

\

Пчела работничка 

Другата част от пчелите е заета с пренасянето на нектара, прашеца и водата в кошера. Пчелите работнички, прибирайки се в кошера сигнализират на останалите пчели на какво разстояние е съответната паша. Те го правят чрез танци. Два типа – единият танц е кръгъл (пашата е близо, на 1-2 км), а другият е осморков (пашата е далеч, на 2-3 км). Като за съответния нектар, те символизират и чрез предаването на уста на уста (езиче на езиче) – за качеството и типа на нектара, тоест типа цъфтяща растителност

Терморегулацията в кошера се осъществява по два начина от пчелите работнички. При високи температури, те внасят големи количества вода в медовата гушка, разпръскват я вътре в кошера и се подреждат по определен ред. С определена скорост започват да махат с крилата си (започват да вентилират) и така охлаждат пчелния кошер. При по-ниска температура, пчелите се хранят и започват да трептят по определен начин с коремчето си. По този начин започва да се увеличава температурата в кошера от тяхното енергетично трептене.

Пчела кърмачка

Тази част от пчелите в кошера (кърмачките) се занимават с отглеждането на ларвите. Ларвите са два типа – отворено и затворено пило. В зависимост от вида на яйцето – дали е маточник, търтей или пчела работничка. Времето за излюпване е следното: пчела работничка – 21-22 дни, търтей – 24 дни, пчела майка – 15 дни.

Пчела придворна

Когато се завърне майката от брачния полет, от узряването в кошера, до процеса на снасяне на яйцата, тя е винаги обградена от няколко пчели (тъй наречената свита на майката, царицата с придворните дами). Те постоянно я хранят, почистват и охраняват и изпълняват само тази функция. 

Пчела чистачка 

Това са пчелите, които почистват кошера от различни отпадъци, включително попаднали вътре кърлежи, суровини от восъка, прополис и т.н. Те поддържат семейството във висок капацитет посредством висок стандарт на санитарни условия, за да не се развиват болести. 

Търтей

През пролетно-летния сезон, майката снася търтеево пило, от което се излюпват мъжките индивиди (търтеи). Те са третият вид от семейството, който играе роля само в оплождането на пчелните майки. През останалото време, те биват допуснати до всички кошери, без да бъдат ужилени или изгонени. След като премине роевия период, търтеите биват изолирани от пчелите работнички на пода на кошера или изхвърлени навън. Това е с цел да не намаляват запасите на пчелното семейство. 

Пчелната майка е основата на кошера, която живее най-дълго от другите, като нейният живот продължава между 3 и 6 години. Тя снася по 2 000 яйца на денонощие в най-младите си години. От стопанска гледна точка е правилно да бъде сменяна на всеки 3 години. Тя притежава способността да сплотява семейството чрез своите феромони. Също така е най-важният фактор за организацията и експлоатацията на семейството за продължителен живот. 

Средна продължителност на живота на пчелите, спрямо видовете

Пчела работничка – около 30 дни, заради интензивния начин на живот

Търтей –  между 3 и 4 месеца

Майка – между 3 и 6 години 

Характеристики на пчелните семейства и техния дом

Всяко едно семейство има характерни белези като ронливост, агресивност, медодобив, добив на восък и хигиеничност. Важна е и самата родственост (селективност) на майката, защото има видове майки, чиито пчелни семейства имат ниска ронливост, висока хигиена и висок медодобив. Това се отнася към породи като Карника, Бъкфаст и Карпатска черна майка. По-висока склонност към ронливост притежават италианските майки, като това пак зависи от търтеевия фон, от който се е оплождала майката. 

Пчелите се отглеждат в няколко вида системи кошери. Първият по употреба и популярност е Дадан-Блат, вариращ между 10 и 12 рамки. На следващо място се нарежда корпусната система Лангстрот-Рут, която е 10 рамкова. Още някои по-известни и подобни на тези две системи са Фарар и Роже-Делон. Друг вид система на отглеждане е Лежак. Напоследък, редица пчелари отглеждат кошерите си в дънери тип “Алпийски кошери” и “Тръвни“, по подобие на биологичния естествен дом. 

Дадан-Блат и Лангстрот-Рут се различават по дължината на рамката, по начина на отглеждането на пчелни семейства в тях. При Дадан-Блат отглеждането е вариращо с предаване на последователен брой рамки. При корпусната система е свързан с разширяването на цели корпуси и магазини, като там съществува момента на ротация при тях, в зависимост от външните климатични условия или пашата. Важен е факта, че в райони с много паша е по-хубаво да се използва корпусната система на отглеждане. 

Можете да научите повече за пчелните кошери от тук.


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/denistop/vdhoneyfarm.com/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/denistop/vdhoneyfarm.com/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/denistop/vdhoneyfarm.com/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/denistop/vdhoneyfarm.com/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Добавете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Абонирайте се за седмични новини и промоции
Последвайте ни